Friday, April 12, 2013

That's not Africa, but it'll lead to it...

Sis just returned from her second journey to India, and the organisation she's working for will send her then to Zanzibar and Tanzania!!!! So we're slowly approaching our goal...

If you can, you can attend her presentation in Cracow, April 14-th 2013:
Alina wróciła niedawno z wyjazdu misyjnego do Radżastanu w Indiach.
W najbliższą niedzielę po nabożeństwie będziemy mieli szansę obejrzeć zdjęcia i posłuchać opowieści Aliny.
Zapraszamy!

Alina Krajewska z wykształcenia jest językoznawcą i tłumaczką poezji. Wydala tomiki przekładów wczesnej poezji celtyckiej. Tłumaczy też teksty pieśni hebrajskich i gospel, lecz specjalizuje się w tłumaczeniu Biblii. Pracuję w Misji Tłumaczy Biblii The Word for the World. Do jej obowiązków należy między innymi kształcenie lokalnych tłumaczy Biblii w Indiach, Afryce i Romów w Europie Wschodniej oraz sprawdzanie poprawności przekładów ksiąg biblijnych.


adres: ul. Mogilska 43, 1 piętro, sala widowiskowa

or in English:

Alina recently returned from a missionary trip to Rajasthan in India. On Sunday, after the service we will have a chance to see pictures and hear stories of Alina.
Enjoy!
 

Alina Krajewska has trained as a linguist and translator of poetry. She authored collections of early Celtic poetry translations. She also translated the texts of Hebrew and gospel hymns, but specializes in the translation of the Bible. She is working  in Mission of Bible Translators "The Word for the World". Her responsibilities include training the local Bible translators in India, Africa and the for the Roma in Eastern Europe as well as validation of translations of the Bible. 

Address: ul. Mogilska 43, 1st floor, auditorium

And a picture, worth 1000 words:No comments: